03.09.2021 kella 9.00 kuni 16.00 MTÜ Lastekaitse Liit viib läbi “Kiusamisest vabaks!” programmi koolitust

Programmist “Kiusamisest vabaks!” • on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.  • programmi kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest. • on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös.    • eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames.   • sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.  • peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist. • on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium. • suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri. Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vabaks!“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit. Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Seetõttu on tähtis oluliste…

Loe rohkem

Juunis ja juulis 2021 töötab kunstiakadeemia väikestele lastele

В сентябре дети воскресной школы Воскресенского кафедрального собора стали участниками проекта «Академия искусств для самых маленьких», но к сожалению в связи с пандемией проект был остановлен.  И вот в конце июня он возобновился!  Дети с удовольствием занимаются каждый день  с 10.00 до15.00 творчеством, которое поможет им раскрыть таланты и даст  необходимые знания в области театра, музыки и прикладного искусства. Программа предполагает разные формы работы: лекции, беседы, экскурсии, мастер-классы,  пленэры, персональные выставки, конкурсы.  Занятия проводят профессиональные психологи, художники, актеры, музыканты и просто интересные и творческие люди в игровой  и познавательной форме, учитывая возрастные особенности детей. Реализует этот проект MTÜ Loomealgatuse keskus Krõll в сотрудничестве с MTÜ Vaba Loome keskus и при поддержке фонда Eesti Kultuurkapital. Info: +372 55912920 Svetlana   

Loe rohkem