Kohaliku omavalitsuse toetusprogrammi tulemused

Tänu kogukondliku turvalisuse 2021. aasta Ida-Virumaa toetusvooru lisavoorule oli võimalik luua turvaline keskkond majas, mida pidevalt kasutavad kogukonnaliikmed ja külalised. Lisaks turvalisusele andis paigaldatud süsteem ka lisavõimaluse saada ühendust majas asuvate MTÜde liikmetega (vaatamata nende asukohast hetkel), mis on väga tähtis teenuste arendamiseks. Täname Ida-Virumaa Omavalitsuste liitu! https://ivol.ee/turvalisus  

Loe rohkem

27.10.2022 kella 9.00 kuni 16.00 MTÜ Lastekaitse Liit viib läbi “Kiusamisest vabaks!” programmi koolitust

Programmist “Kiusamisest vabaks!” • on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.  • programmi kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest. • on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös.    • eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames.   • sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.  • peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist. • on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium. • suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri. Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vabaks!“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit. Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Seetõttu on tähtis oluliste…

Loe rohkem

21.09.2022 kl 17:30 Rein Anniku raamatu “Mälestused 20. sajandi Narva elektrivõrgust (1918-2000) esitlus

Tänapäeval ei kujuta enamikinimesi ette elu ilma elektrita. Kuidas elekter Narva ja selle ümbrusesse jõudis ning kuidas elektrivõrkude elu eelmisel sajandil käis, pajatab humoorikalt Narva elektrivõrgu endine direktor Rein Annik. Raamatust võite lugeda ettevõtte ajaloo kõrval ka toonasest Narvast ning eelmise sajandi värvikast elu-olust – targast hobusest Mallest, „Rohelisest Konnast“, küpsetatud põrsast, ühest Jaanilinna kadunud faasist, „raualeedist“ ja allilmategelastest ning ka sellest, kuidas elektrivõrk ja Kreenholmi manufaktuur Narvas interliikumise üldstreigi nurjasid. Raamatu andis välja Vaivara Sinimägede Sihtasutus ning seda on toetanud Eesti kultuurkapital, Tiit Vähi ja Tõnis Seesmaa. Raamatut aitasid toimetada ja trükikõlblikuks saada Madis Tuuder ja Merike Ivask. Kohapeal on võimalik raamatut sularaha eest osta.   Allikas: Vaivara Sinimägede Muuseumi facebooki leht.

Loe rohkem

22.09.2022 IVOL juhatus eraldas meile kogukondliku turvalisuse programmist projektitoetust

Ida Virumaa Omavalitsuste Liit korraldas kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusvooru lisavooru, milles osales ka meie MTÜ. IVOL juhatuse otsusega nr 11 22.09.2022 eraldati meile kogukondliku turvalisuse programmist projektitoetust summas 3348,00 eurot. TÄNAME IVOLi MEESKONDA! Kogukondliku turvalisuse toetusvooru eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamisel lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest. See tähendab, et projektid peavad olema suunatud just elanike turvatunde tõstmiseks. Toetatakse tegevusi, millega: panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu; vähendatakse riskikäitumist; arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist. Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Soetuse või investeeringu tegemisel suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses soetuse või investeeringu maksumusest. Täiendava toetusvooru abikõlblikkuse periood on 31.08.2022 kuni 01.11.2022.  

Loe rohkem

29.08.2022 kella 9.00 kuni 16.00 MTÜ Lastekaitse Liit viib läbi “Kiusamisest vabaks!” programmi koolitust

Programmist “Kiusamisest vabaks!” • on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.  • programmi kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest. • on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös.    • eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames.   • sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.  • peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist. • on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium. • suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri. Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vabaks!“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit. Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Seetõttu on tähtis oluliste…

Loe rohkem