19 – 20.10.2020 kella 9.00 kuni 16.00 MTÜ Lastekaitse Liit viib läbi “Kiusamisest vabaks!” programmi koolitust

Programmist “Kiusamisest vabaks!” • on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.  • programmi kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest. • on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös.    • eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames.   • sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.  • peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist. • on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium. • suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri. Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vabaks!“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit. Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Seetõttu on tähtis oluliste…

Loe rohkem

Septembrikuus alustas oma tööd kunstiakadeemia väikestele lastele

«Академия искусств для самых маленьких» С сентября MTÜ Loomealgatuse keskus в сотрудничестве с MTÜ Vaba Loome keskus при поддержке фонда Eesti Kultuurkapital. реализует проект «Академия искусств для самых маленьких» Цель проекта: развитие познавательной и творческой деятельности у детей дошкольного и младшего школьного возраста через знакомство с различными  видами  искусства -театральным, музыкальным, изобразительным, при этом делая акцент на искусство Эстонии Детство является благоприятным периодом для развития творческих способностей, потому что дети дошкольного и младшего школьного возраста чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир, и если своевременно начать развитие творческих способностей у ребенка , то в дальнейшем ему гораздо легче будет учиться и это поможет им стать интересной личностью . В основе проекта лежит учебная деятельность, в программу, которой включены .следующие направления: театральное, музыкальное, изобразительное и работа психолога. Программа обучения рассчитана на 9 месяцев для трех возрастных категорий 3-4года, 5-7лет, 8-11лет. Участники проекта: дети из группы «Рыбки»  д/сада «Чебурашка»,…

Loe rohkem

11.09.2020 kella 10.00 – 16.00 MTÜ Lastekaitse Liit viib läbi “Kiusamisest vabaks!” programmi koolitust

Programmist “Kiusamisest vabaks!” • on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.  • programmi kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest. • on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös.    • eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames.   • sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.  • peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist. • on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium. • suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri. Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vabaks!“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit. Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Seetõttu on tähtis oluliste…

Loe rohkem