22.09.2022 IVOL juhatus eraldas meile kogukondliku turvalisuse programmist projektitoetust

Ida Virumaa Omavalitsuste Liit korraldas kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusvooru lisavooru, milles osales ka meie MTÜ. IVOL juhatuse otsusega nr 11 22.09.2022 eraldati meile kogukondliku turvalisuse programmist projektitoetust summas 3348,00 eurot. TÄNAME IVOLi MEESKONDA!

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamisel lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest. See tähendab, et projektid peavad olema suunatud just elanike turvatunde tõstmiseks. Toetatakse tegevusi, millega: panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu; vähendatakse riskikäitumist; arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Soetuse või investeeringu tegemisel suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses soetuse või investeeringu maksumusest. Täiendava toetusvooru abikõlblikkuse periood on 31.08.2022 kuni 01.11.2022.