Kohaliku omavalitsuse toetusprogrammi tulemused

Tänu Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu otsusele kohaliku omavalitsuse programmist projektitoetuse eraldamisest saime luua nii metoodilise kui ka materiaalse baasi koolieelsetele ja algklassides õppivatele lastele nende loominguliste oskuste arendamiseks. Käesoleval ajal on koostatud koolitusprogramm ning käib õppegruppide komplekteerimine. Õppetegevusse on kaasatud kohalikud loomingulised inimesed ning oma eriala spetsialistid.

KOP toetusotsus 2-16.4_112 taotlus nr 2-16.1_138