Результаты программы местной инициативы

Meil on häid uudiseid!

Tänu kohaliku omaalgatuse programmile meie kogukonnal oli võimalik soetada ning paigaldada näitusesaali hea valgustussüsteem ning lisainventar, mida juba kasutavad majas asuvad MTÜd ning külalised.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Täname Ida-Virumaa Omavalitsuste liitu!